logo
PetSmart
Feed-pets-in-shelters-online
PetSmart
Feed-pets-in-shelters-online

Mua sắm cùng chúng tôi

Ngoài việc mua trực tuyến thức ăn cho thú cưng và đồ dùng cho trung tâm bảo vệ động vật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng giúp đỡ các trung tâm bảo vệ động vật thông qua việc mua vật dụng thường ngày! Miễn là bạn đi đến cửa hàng trực tuyến từ trang trung tâm bảo vệ trên trang web của chúng tôi và mua bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian đã ấn định thì số tiền mua sắm của bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến trung tâm bảo vệ hoặc khu bảo tồn động vật. Hãy kéo xuống để tìm các cửa hàng trực tuyến tốt nhất phù hợp với bạn để tiếp cận từ Animals Life NET.

Danh sách các cửa hàng trực tuyến

Tên Loại Thời gian mua Số tiền thu được chuyển đến trung tâm bảo vệ

1

aliexpress

Cửa hàng bán lẻ trực tuyến

200 phút
4%

2

emag

Cửa hàng bán lẻ trực tuyến

3 ngày
1% - 12%

3

amazon

Cửa hàng bán lẻ trực tuyến

1 ngày
4% - 8.5%

4

linksyn

Online shop

35 ngày
2.5% - 3%

5

zooplus

Online shop

1 ngày
3%

6

love

Online shop

30 ngày
15%
anim

Trang Trung tâm Bảo vệ

Đi đến trang của trung tâm bảo vệ mà bạn muốn giúp đỡ

arrow
online

Cửa hàng Trực tuyến

Đi đến cửa hàng trực tuyến từ trang trung tâm bảo vệ

arrow
cart

Mua sắm

Mua bất cứ thứ gì bạn cần trong khoảng thời gian nhất định

arrow
hand

Số tiền thu được chuyển đến chúng tôi

Chúng tôi nhận được phần trăm từ giao dịch mua sắm của bạn

arrow
food

Thức ăn cho động vật tại trung tâm bảo vệ

Chúng tôi sử dụng số tiền đó để mua thức ăn cho thú cưng tại trung tâm bảo vệ