logo
PetSmart
Feed-pets-in-shelters-online
PetSmart
Feed-pets-in-shelters-online

Што ќе добие организацијата за спасување на животните?

dog&food

Постојана поддршка на засолништата и стационарите со храна за животните и продукти од луѓето од целиот свет

cry

Покачена стапка на посвојување на животните

vet

Привлекување на вниманието на луѓето кон проблемите на животните

table

Супериорно претставување на организацијата на интернет

cat&table

Пренос во живо на веб страната на организацијата

Како можете да станете учесник во проектот

Формулар за контакт